Mateřská škola Vodnická

Dvoutřídní moderní mateřská škola byla postavena v roce 2011 v klidné oblasti Praha - Újezd. Provož školky začal v září téhož roku. Kapacita školky je 56 dětí, v každé třídě 28. Školka má dvě třídy Oranžovou v prvním podlaží a Zelenou v přízemí. Na každé třídě se střídají dvě učitelky, v případě potřeby ještě asistent. Školka disponuje zázemím pro stravování-jídelnou, sociálním zařízením pro každou třídu, šatnami a vestibulem. Ke školce přiléhá dvůr a školní zahrada. Každoročně připravujeme pro děti nadstandardní program, aktivity předškoláků mimo školku, organizujeme školu v přírodě, plaveme, lyžujeme, navštěvujeme galerie, muzea, výstavy viz. kalendář akcí.

Mateřská škola Vodnická

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT