Důležité

Hledáme dobrovolníky 23.06.2017| Důležité

.

Hledáme dobrovolníky

Pro rodiče nových dětí: 22.06.2017| Důležité

V linku dále naleznete  na schůzce  zmíněný  1.dopis pro rodiče pro tento školní rok.

http://msvodnicka.cz/o-skolce/smernice-skoly/1-dopis-pro-rodice/

Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na nové kamarády.

Zápis 2017-2018 Rozhodnutí 19.05.2017| Důležité

Zápis 2017-2018 Rozhodnutí

Další důležité zprávy Aktuální jídelníček
Projekt zahrada

KROUŽEK MALÝ BADATEL PŘÍRODY

Od září 2017 se v MŠ Vodnická, Praha 4 - Újezd otevírá úplně nový kroužek, s názvem Malý badatel přírody.

Jeho smyslem je seznámit děti předškolního a raně školního věku s přírodou pomocí metod badatelsky orientované výuky. Půjde o to zkoumat zákonitosti spíš než jen pasivně přijímat spoustu informací. Budeme zkoušet zažít přírodu všemi smysly, tedy nejen zrakem a sluchem, ale také hmatem, čichem a chutí.

Za přírodu se budeme učit mít odpovědnost. Chceme hodně vědět, ale i umět pro přírodu něco udělat.

Jednou týdně v odpoledních hodinách se sejdeme na zahradě školky a buď tam zůstaneme, nebo vyrazíme do blízkého okolí.

Mimoto zažijeme spoustu legrace, protože se budeme učit také hrou.

Pro koho? Pro děti od 4 let, z mateřské školy i mimo ni. V případě zájmu je možné otevřít skupinu pro rodiče s dětmi!

Dotovaná cena: 700,- za pololetí (náklady na lektora na 15 lekcí za pololetí)

Ostatní náklady jsou hrazeny z grantu tj. náklady na organizaci, materiál i energie atd.

Metodická garantka kroužku a EVVO koordinátorka Ing. Lenka Veselá lenka@biostatek.cz

 

Více o projektu zahrada
další fotky