Důležité

Informace pro rodiče 20.11.2017| Důležité

Vážení rodiče,

dne  20.11.2017 jsem byla pověřena řízením MŠ Vodnická. K tomuto datu bylo pověření zrušeno zřizovatelem MČ Praha-Újezd paní Pavlíně Dolejšové DiS.

Ve středu 22.11.2017 se konají v  17,00 mimořádné třídní schůzky  pro všechny rodiče.

Jistě vyřešíme situaci v  MŠ  ke spokojenosti dětí i Vaší.

S pozdravem  Bc. Jitka Svátková (737 212 528)

 

Informace ředitelky 10.10.2017| Důležité

.

Informace ředitelky
Další důležité zprávy Aktuální jídelníček
Nejbližší akce

Vánoční zvonění setkání s rodiči 14.12.2017| Akce

Vánoční setkání s  rodiči na třídách. 15,30  

Divadlo ve školce 18.12.2017| Akce

Kde se vzaly Vánoce?  10,15
Další akce
Projekt zahrada

KROUŽEK MALÝ BADATEL PŘÍRODY

Od září 2017 se v MŠ Vodnická, Praha 4 - Újezd otevírá úplně nový kroužek, s názvem Malý badatel přírody.

Jeho smyslem je seznámit děti předškolního a raně školního věku s přírodou pomocí metod badatelsky orientované výuky. Půjde o to zkoumat zákonitosti spíš než jen pasivně přijímat spoustu informací. Budeme zkoušet zažít přírodu všemi smysly, tedy nejen zrakem a sluchem, ale také hmatem, čichem a chutí.

Za přírodu se budeme učit mít odpovědnost. Chceme hodně vědět, ale i umět pro přírodu něco udělat.

Jednou týdně v odpoledních hodinách se sejdeme na zahradě školky a buď tam zůstaneme, nebo vyrazíme do blízkého okolí.

Mimoto zažijeme spoustu legrace, protože se budeme učit také hrou.

Pro koho? Pro děti od 4 let, z mateřské školy i mimo ni. V případě zájmu je možné otevřít skupinu pro rodiče s dětmi!

Dotovaná cena: 700,- za pololetí (náklady na lektora na 15 lekcí za pololetí)

Ostatní náklady jsou hrazeny z grantu tj. náklady na organizaci, materiál i energie atd.

Metodická garantka kroužku a EVVO koordinátorka Ing. Lenka Veselá lenka@biostatek.cz

 

Více o projektu zahrada
další fotky